Thời khóa biểu HK1/2020-2021 và kế hoạch mở học phần K2020

Thời khóa biểu HK1/2020-2021 và kế hoạch mở học phần K2020

Thời khóa biểu HK1/2020-2021 và kế hoạch mở học phần K2020

Lưu ý:

- 17g00, ngày 11/10/2020 : SV xem thời khóa biểu cá nhân trên Portal: https://portal.hcmus.edu.vn (trong Kết quả ĐKHP).

- Ngày 12/10/2020: Bắt đầu HK1/2020-2021.

- Ngày 19/10/2020: Bắt đầu học môn Tin học cơ sở, Anh văn

- Thời khóa biểu K2020 ĐHCQ HK1/2020-2021: file đính kèm.

- Kế hoạch mở môn K2020 ĐHCQ HK1/2020-2021: file đính kèm.

- Giờ học: File đính kèm

 

Trong hai tuần lễ đầu kể từ ngày 12/10/2020:

 - SV phải thường xuyên theo dõi thông báo trên https://hcmus.edu.vn/daotao/dại hoc va cao dang/thong bao/he chinh quy/

 - SV theo dõi thời khóa biểu trên Portal để nắm thông tin vì có trường hợp đổi TKB.

 - SV các lớp chương trình đặc biệt gồm Tiên tiến, Chất lượng cao, Việt - Pháp: xem TKB trên website Khoa."

Attachments:
File Description File size Created Last modified
Download this file (Gio hoc tai Truong.xlsx)Gio hoc tai Truong.xlsx   11 kB 09-10-2020 09-10-2020
Download this file (KHGD_HK1_2020_2021_SV K2020.xlsx)KHGD_HK1_2020_2021_SV K2020.xlsx   18 kB 09-10-2020 09-10-2020
Download this file (TKB_HK1_2020_2021_SV_K2020.xlsx)TKB_HK1_2020_2021_SV_K2020.xlsx   34 kB 09-10-2020 09-10-2020