Thông báo chế độ chính sách cho sinh viên

Thông báo chế độ chính sách cho sinh viên

THÔNG BÁO CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO SINH VIÊN

Hiện tại Trường đã có thông báo về các chế độ chính sách cho sinh viên trong học kì 1 năm học 2020-2021, các bạn sinh viên truy cập vào các liên kết sau để xem thông tin chi tiết: