Thông báo số 9 V/V XÉT TUYỂN SINH VIÊN VÀO CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TÀI NĂNG NGÀNH VẬT LÝ HỌC KHÓA 2020


         TRƯỜNG ĐH KHTN TP. HCM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT                          Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

                                                                                                ----------------------------------

 

Tp. HCM, ngày 06 tháng 10 năm 2020

Thông báo số 9

V/V XÉT TUYỂN SINH VIÊN VÀO CHƯƠNG TRÌNH

CỬ NHÂN TÀI NĂNG NGÀNH VẬT LÝ HỌC KHÓA 2020

NĂM HỌC 2020-2021

 

Được sự phê duyệt đề án “Đào tạo Cử nhân tài năng Ngành Vật lý học, giai đoạn 2018-2022” của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, nay BCN Khoa Vật lý – VLKT thông báo đến sinh viên trúng tuyển vào Ngành Vật lý học khóa 2020 về việc xét tuyển sinh viên vào chương trình Cử nhân tài năng như sau:

Năm học 2020-2021, Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật xét tuyển 30 sinh viên vào học chương trình Cử nhân Tài năng Ngành Vật lý học khóa tuyển 2020

 • Đối tượng xét tuyển
  • Tuyển thẳng những sinh viên trúng tuyển theo diện tuyển thẳng & ưu tiên xét tuyển theo Quy định của Bộ GD&ĐT
  • Tuyển thẳng những sinh viên trúng tuyển theo diện ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG Tp. HCM
  • Sinh viên có điểm cao dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG Tp. HCM tổ chức
  • Sinh viên có điểm cao trong kỳ thi THPT năm 2020 (đã cộng điểm ưu tiên)
 • Hồ sơ xét tuyển
  • Ban chủ nhiệm khoa căn cứ vào kết quả trúng tuyển của sinh viên nhập học sẽ lọc chọn danh sách trúng tuyển vào học chương trình Cử nhân tài năng.
 • Thời gian xét tuyển:
  • Ngày 10/10/2020, trong buổi gặp gỡ giữa Ban Chủ nhiệm khoa và tân sinh viên.
  • Ngày 12/10/2020 công bố danh sách trúng tuyển trên trang web khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật: https://phys.hcmus.edu.vn/

Sinh viên cần thêm thông tin chi tiết có thể liên hệ Giáo vụ khoa - thầy Huỳnh Thanh Nhẫn qua số điện thoại: 0919786248, hoặc email: htnhan@hcmus.edu.vn.

                                                                                             Trưởng Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                            Lê Vũ Tuấn Hùng