THÔNG BÁO (Về việc kiểm tra và học tiếng Anh đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa tuyển 2020)


Các em tân sinh viên các ngành thuộc Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật xem các thông báo về việc  kiểm tra và học tiếng Anh đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa tuyển 2020 trên trang web trường hoặc tại đây.