ThS. Huỳnh Thanh Nhẫn

ThS. Huỳnh Thanh Nhẫn

Giảng viên

Đơn vị

Vật Lý Tin Học

Liên hệ

Thạc sĩ
Bộ môn Vật lý Tin học,
Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
Tel: (+84) 0919 786248
Email: htnhan@hcmus.edu.vn