Ống chứa có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn và kết quả thí nghiệm. Ống phải được làm từ vật liệu có thể chịu được nhiệt độ cao (trên 7000C) mà không bị biến tính, biến dạng hoặc gây tác động tiêu cực đến quá trình làm thí nghiệm. Đồng thời, ống chứa phải đảm bảo tính truyền nhiệt vì là vật trung gian giữa lò nung và vật liệu bên trong. Với những tiêu chí trên, nhóm nghiên cứu quyết định lựa chọn ống thạch anh để áp dụng trong thí nghiệm. Ống thạch anh được sử dụng có chiều dài 1m, thành ống dày 2mm, đường kính ngoài của ống là 26mm (Hình 2.6). Ống có những tính chất cần thiết và đảm bảo tính thuận tiện trong thực nghiệm.

Bảng 1. Test
test test
1 2

3

4

 

 

 

Hệ Nung Nhiệt và Ống Thạch Anh