Các Bộ môn

Vật Lý Tin Học
Vật Lý Lý Thuyết
Vật Lý Hạt Nhân - KTHN
Vật Lý Chất Rắn
Vật Lý Ứng Dụng
Vật Lý Điện Tử
Vật Lý Địa Cầu
Vật Lý Hải Dương

Lãnh đạo

Đội ngũ nhiệt quyết có kinh nghiệm giảng dạy trong và ngoài nước. Phương châm giúp sinh viên nắm chắc kiến thức và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn công việc.

PGS.TS. HUỲNH TRÚC PHƯƠNG

PGS.TS. HUỲNH TRÚC PHƯƠNG

Phó trưởng khoa

PGS.TS. LÊ VŨ TUẤN HÙNG

PGS.TS. LÊ VŨ TUẤN HÙNG

Trưởng khoa

PGS.TS. HUỲNH VĂN TUẤN

PGS.TS. HUỲNH VĂN TUẤN

Phó trưởng khoa

Liên kết

Giảng viện Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật tham gia hợp tác giảng dạy và hợp tác nghiên cứu tại nhiều trường đại học uy tín và các Viện, Trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước.

Liên hệ