Các Bộ môn

Lãnh đạo

Đội ngũ nhiệt huyết, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Phương châm giúp sinh viên nắm chắc kiến thức và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn công việc.

PGS.TS. HUỲNH TRÚC PHƯƠNG

PGS.TS. HUỲNH TRÚC PHƯƠNG

Phó trưởng khoa

PGS.TS. Huỳnh Văn Tuấn

PGS.TS. Huỳnh Văn Tuấn

Phó trưởng khoa

Liên kết

Giảng viên Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật tham gia hợp tác giảng dạy và nghiên cứu tại nhiều trường đại học uy tín và các Viện, Trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước.

Liên hệ