Hải dương - Khí tượng- Thủy văn

Lãnh đạo

Đội ngũ cán bộ nhiệt quyết có kinh nghiệm giảng dạy trong và ngoài nước. Phương châm giúp sinh viên nắm chắc kiến thức và ứng dụng kiến thức vào thực tiến công việc

Liên hệ