Thông báo Seminar - NCKH

Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Nguyên

NCS. Trần Quang Nguyên sẽ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở Đào tạo. Ngành: Vật lý Chất rắn Thời gian: 9g00, Thứ Sáu, ngày 25/08/2023 Địa điểm: F102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM Đề tài: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát vật liệu