Bộ môn Vật lý Điện tử gồm hai hướng nghiên cứu chính, đó là:

Điện tử kỹ thuật ứng dụng: Linh kiện điện tử, mạch ứng dụng, thiết bị máy đo, robot, hệ thống tự động, điện tử y sinh- cảm biến và MEMS.

​​​​​​​

Hệ thống nhúng và IoT:  Thiết kế hệ thống nhúng (vi điều khiển, FPGA), mạng cảm biến không dây, ứng dụng IoT, thiết bị thông minh.

​​​​​​​