Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ cán bộ nhiệt huyết có kinh nghiệm giảng dạy trong và ngoài nước. Phương châm giúp sinh viên nắm chắc kiến thức và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn công việc.

TS. Nguyễn Chí Nhân

TS. Nguyễn Chí Nhân

Trưởng bộ môn

Liên kết

Bộ môn Vật lý Điện tử cùng với Khoa Vật lý Kỹ thuật liên kết với nhiều đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp cả trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiên cứu phát triển và trao đổi hợp tác

Liên hệ