Mục tiêu đào tạo

Vật lý Điện tử là ngành khoa học liên ngành, đào tạo các kiến thức nền tảng về vật lý và cùng với những kiến thức tiên tiến trong kỹ thuật điện tử. Chương trình đào tạo mang tính liên ngành và có tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu nhân lực của xã hội hiện nay về lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện tử và tin học. Sinh viên được tiếp cận các kiến thức về lĩnh vực điện tử số và tương tự, thiết bị đo, cảm biến, vi điều khiển, xử lý tín hiệu, thiết kế vi mạch và thiết kế hệ thống nhúng. Bên cạnh đó phát triển các ứng dụng dựa trên công nghệ Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhận tạo (AI) nhằm ứng dụng vào các lĩnh vực như: nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ giám sát sức khoẻ, quản lý và giám sát năng lượng, … Chương trình đào tạo chú trọng cả hai mặt lý thuyết và thực hành. Sinh viên cũng được đi thực tập thực tế tại các Phòng thí nghiệm, các công ty về điện tử, thiết kế vi mạch, điều khiển tự động, hệ thống nhúng và IoT.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có năng lực nghiên cứu, giảng dạy và làm việc hiệu quả tại các trường học, viện nghiên cứu. Bên cạnh đó sinh viên có thể làm việc trong các công ty về phần cứng cũng như phần mềm máy tính, thiết kế các hệ thống số, thiết kê hệ thống nhúng, IoT và AI.

 

 

Định hướng nghiên cứu

Bộ môn Vật lý Điện tử gồm hai hướng nghiên cứu chính, đó là:

1. Cảm biến và điện tử y sinh:

Linh kiện điện tử, mạch ứng dụng, thiết bị máy đo, cảm biến và MEMS. Thiết kế, mô phỏng và chế tạo cảm biến, MEMS cho các ứng dụng trong y sinh và công nghiệp công nghệ cao.

2. Hệ thống nhúng, AI và IoT

Thiết kế hệ thống nhúng, thiết kế vi mạch, thiết bị thông minh, mạng cảm biến không dây và ứng dụng công nghệ AI, IoT và công nghệ radar vào các lĩnh vực như: nông nghiệp thông minh, hỗ trợ giám sát sức khoẻ, quản lý và giám sát năng lượng.