Địa chỉ: Phòng E.303 (Dãy E, lầu 3), 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38300595

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Chí Nhân
Email: ncnhan@hcmus.edu.vn