1. PTN Thực hành điện tử căn bản

Các thiết bị điện tử thông thường và máy đo cho sinh viên thực hành môn điện tử căn bản. PTN đặt tại phòng E.303B, 227 Nguyễn Văn Cừ. Mỗi năm, PTN phục vụ hơn 200 lượt sinh viên cả Khoa Vật lý-Vật lý Kỹ thuật thực hành.

2. PTN Cảm biến sinh học và Điện tử ứng dụng (BiAE Lab)

Hướng nghiên cứu: Cảm biến y sinh, DMF, MEMS và mạch điện tử ứng dụng cho Khoa học sức khỏe và nông nghiệp công nghệ cao.

3. PTN Kỹ thuật nhúng và Năng lượng tái tạo (Embeded Engineering and Renewable Energy lab: EE&RE lab)

Hướng nghiên cứu: Thiết kế hệ thống nhúng, thiết kế vi mạch, thiết bị thông minh, mạng cảm biến không dây và ứng dụng công nghệ AI, IoT và công nghệ radar vào các lĩnh vực như: nông nghiệp thông minh, hỗ trợ giám sát sức khoẻ, quản lý và giám sát năng lượng.