1. PTN Thực hành điện tử căn bản

Các thiết bị điện tử thông thường và máy đo cho sinh viên thực hành môn điện tử căn bản. PTN đặt tại phòng E.303B, 227 Nguyễn Văn Cừ. Mỗi năm, PTN phục vụ hơn 200 lượt sinh viên cả Khoa Vật lý-Vật lý Kỹ thuật thực hành.

2. PTN  Linh kiện Điện tử và MEMS

Chúng tôi tập trung vào các linh kiện bán dẫn (LED, UVLED, HEMT, GaN,..) và các model của MEMS, RFID, thanh Cantilever và Vi cảm biến. UVLED được sử dụng cho các ứng dụng khác nhau trong việc khử trùng.  Các ứng dụng của cảm biến, MEMS và IoTs trong cuộc sống đặc biệt là n06ng nghiệp.Sinh viên sẽ được tiếp cận các công nghệ mới trong học tập và chế tạo trong vi điện tử và MEMS.

3. PTN Thiết kế vi mạch, hệ thống nhúng và IoT

Thiết kế vi mạch thuật số trên FPGA, vi mạch tương tự, thiết kế hệ thống nhúng trên chip vi điều khiển AVR, PIC, ARM... thiết kế ứng dụng IoT (Internet of Things) và thiết bị thông minh.

4. PTN Hệ thống tự động và Robot

Chương  trình  sẽ giúp  học  sinh  hiểu các  kỹ  năng lập trình PLC và thiết  kế hệ thống tự động trong   quá   trình sản xuất công nghiệp. PLC Omron được sử   dụng   để kết   hợp   với   Cảm biến chuyên dụng giúp các sinh viên xây dựng hệ thống tự động bản. Hơn nữa đội ngũ giảng viên sinh viên thể chẩn bị cho luận văn tốt nghiệp các hướng nghiên cứu.