Kiến thức Vật lý - Thiên văn

THỜI GIAN CÓ THỰC SỰ TRÔI ?

Các định luật vật lý dẫn tới hệ quả rằng sự trôi đi của thời gian là một ảo giác. Để tránh khỏi kết luận này, chúng ta có thể phải xem xét lại sự tồn tại của những con số có độ chính xác vô hạn.

“Người ngoài hành tinh” Ramanujan hay nhà toán học tự học thiên tài

“Người ngoài hành tinh” Ramanujan hay nhà toán học tự học thiên tài

Srinivasa Ramanujan là một hiện tượng độc đáo trong lịch sử Toán học thế giới: một người không được đào tạo chính quy nhưng có năng lực tự học và cảm nhận Toán học sâu sắc, tuy chỉ sống cuộc đời ngắn ngủi nhưng ông đã tìm ra nhiều kết quả Toán học kỳ diệu