1/ NHỮNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC NHÀ NƯỚC ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

TT

Tên đề tài

Cấp quản lý và mã số

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí (triệu đồng)

1

Nghiên cứu phương pháp xác định vận tốc truyền sóng điện từ trong rada xuyên đất (GPR) đối với khu vực đô thị

B2012-18-06TÐ

(Cấp trọng điểm ĐHQG)

PGS.TS Nguyễn Thành Vấn

2012- 2014

450

2

Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo điện trở đa cực dùng trong thăm dò điện (Thiết bị đo ảnh điện)

Cấp Sở KH&CN, 150/2015/HĐ-SKHCN

TS. Đặng Hoài Trung

2015-2016

1020

3

Nghiên cứu phương pháp dịch chuyển, entropy cực tiểu, biểu đồ năng lượng và xây dựng phần mềm xử lý dữ liệu ra đa xuyên đất

Cấp Sở KH&CN, 283/2014/HĐĐH-SKHCN

PGS.TS Nguyễn Thành Vấn

2014-2016

1200

4

Xây dựng qui trình vận hành thiết bị, thu thập, xử lý, minh giải số liệu georadar để xác định các hố ngầm và một số công trình ngầm trên địa bàn Tp.HCM

Cấp Sở KH&CN, 19/HĐ-SKHCN

PGS.TS Nguyễn Thành Vấn

02/2011-08/2011

350

5

Ứng dụng GIS phục vụ công tác quản lý hạ tầng đô thị trên địa bàn TP Phan Rang – Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận

Cấp Sở KH&CN tỉnh Ninh Thuận

ThS Lưu Đình Hiệp

2017-2019

 

6

Nghiên cứu phương pháp điện từ trong khảo sát địa chất tầng nông

C2013-18-07

Loại C - ĐHQG

TS. Đặng Hoài Trung

2014-2016

200

7

Xây dựng quy trình tự động hóa chuỗi xử lý và minh giải dữ liệu sóng điện từ tần số cao trong việc khảo sát dị thường và công trình ngầm

C2019-18-08

Loại C - ĐHQG

TS. Lê Văn Anh Cường

2019-2021

140

8

Ứng dụng phương pháp phân tích sóng mặt đa kênh và thăm dò điện trong xác định cá c tham số môi trường đất đá

C2019-18-03

Loại C - ĐHQG

TS. Nguyễn Nhật Kim Ngân

Đang thực hiện

90

9

Cơ sở lý thuyết và hướng dẫn sử dụng phần mềm Res2D và Res3D trong phương pháp điện đa cực

T2009-6

Cấp trường ĐH KHTN

TS. Nguyễn Nhật Kim Ngân

2009-2010

10

10

Phương pháp radar xuyên đất: cơ sở lý thuyết và hướng dẫn sử dụng phần mềm Groundvision

T2009-7

Cấp trường ĐH KHTN

TS. Đặng Hoài Trung

2009-2010

10

11

Nghiên cứu chu trình dịch chuyển địa chấn trước cộng theo thời gian trong miền khoảng cách chung theo phương pháp Kirchhoff (Kirchhoff Prestack Time Migration)

T2009-8

Cấp trường ĐH KHTN

TS. Lê Văn Anh Cường

2009-2010

10

12

Phương pháp ảnh điện và địa chấn 2D trong thăm dò địa vật lý

T2010-03

Cấp trường ĐH KHTN

TS. Nguyễn Nhật Kim Ngân

2010-2011

10

13

Các bất biến trong tenxơ tổng trở từ tellua

T2011-06

Cấp trường ĐH KHTN

Bùi Thị Thùy Linh

2011-2012

10

14

Nghiên cứu hệ thiết bị đo điện đa kênh trong thăm dò ảnh điện 2D nhằm phục vụ công tác khảo sát cấu trúc địa chất

T2013-03

Cấp trường ĐH KHTN

ThS. Võ Minh Triết

2012

10

15

Xây dựng chương trình đo sâu phân cực kích thích

T2014-4

Cấp trường ĐH KHTN

ThS. Nguyễn Văn Thuận

2014-2015

11

16

Xác định vận tốc truyền sóng đàn hồi bằng phương pháp phân tích phổ sóng mặt trong thiết kế nền móng địa kỹ thuật

T2015-7

Cấp trường ĐH KHTN

TS. Nguyễn Nhật Kim Ngân

2015-2016

10

17          

 

2/ NHỮNG DỰ ÁN KHOA HỌC PHỤC VỤ NHU CẦU XÃ HỘI

  

TT

 DỰ ÁN

ĐỐI TÁC

MỤC ĐÍCH

THỜI GIAN

KINH PHÍ  (triệu đồng)

1

Khảo sát Địa vật lý thuộc Dự án: “Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh”.

Công ty CP tư vấn và quản lý dự án CTC Dò tìm tim các tuyến ống hiện hữu bằng phương pháp địa vật lý để xác định tọa độ các điểm tim tuyến ống bên cạnh các tuyến ống LPG và Condensate (khoảng 50m/ mặt cắt và tại các điểm chuyển hướng trên cạn và dưới nước (trừ các sông Lớn) 2019   645,6
2

Đo Địa vật lý thuộc dự án " Nhà máy lọc dầu Long Sơn - Gói D”

Viện nền móng và công trình ngầm

Sử dụng các phương pháp ảnh điện và Ra đa xuyên đất (GPR) để xác định các lỗ rỗng bên trong nền đá granit, tại khu vực nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2019 80
3

Khảo sát GPR phục vụ khai quật Di tích khảo cổ học Quốc Gia "Giồng Cá Vồ", Cần Giờ, TP.HCM

Viện khảo cổ học và Trung tâm Bảo tồn di tích TP.HCM

Khảo sát GPR theo các tuyến ngang và dọc nhằm đưa ra các mặt cắt 2D và 3D khu vực Giồng Cá Vồ. Mục tiêu chính là xác định vị trí các đối tượng có liên quan đến di chỉ khảo cổ học bên dưới mặt đất.

2020 160
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16