CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (Khóa tuyển 2020)

Chuyên ngành Vật lý Địa cầu

Học phần bắt buộc: Tích lũy tổng cộng 30 TC.

STT

MÃ HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TC

SỐ TIẾT

Loại học phần

Ghi chú

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

1

PHY10401

Địa chất đại cương

2

30

0

0

BB

 

2

PHY10402

Hải dương học đại cương

2

30

0

0

BB

 

3

PHY10403

Vật lý địa cầu đại cương

2

30

0

0

BB

 

4

PHY10404

Lý thuyết thế

2

30

0

0

BB

 

5

PHY10405

 Kỹ thuật lập trình cho Vật lý địa cầu

3

30

30

0

BB

 

6

PHY10406

Thiên văn học

2

30

0

0

BB

 

7

PHY10407

Vật lý khí quyển

2

30

0

0

BB

 

8

PHY10408

Địa chấn học

3

45

0

0

BB

 

9

PHY10409

Phương pháp thăm dò từ

2

30

0

0

BB

 

10

PHY10410

Phương pháp thăm dò trọng lực

2

30

0

0

BB

 

11

PHY10411

Thực tập thực tế cho Vật lý địa cầu

2

0

60

0

BB

 

12

PHY10412

Phương pháp thăm dò địa chấn

2

30

0

0

BB

 

13

PHY10413

Phương pháp địa vật lý giếng khoan

2

30

0

0

BB

 

14

PHY10414

Quản lý dữ liệu Vật lý địa cầu trên GIS

2

30

0

0

BB

 

TỔNG CỘNG

30

405

90

0

 

 

Học phần tự chọn: Sinh viên chọn học để tích lũy được 7 TC trong danh sách các học phần sau đây:

STT

MÃ HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TC

SỐ TIẾT

Loại học phần

Ghi chú

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

1

PHY10415

Xử lý tín hiệu số cho Vật lý địa cầu

2

15

30

0

TC

Chọn 1 trong 2

2

PHY10418

Vật lý địa cầu môi trường

2

30

0

0

TC

3

PHY10416

Phương pháp điện từ 1

3

30

30

0

TC

Chọn 1 trong 2

4

PHY10419

Phương pháp thăm dò điện

3

30

30

0

TC

5

PHY10417

Phương pháp điện từ 2

2

30

0

0

TC

Chọn 1 trong 2

6

PHY10420

Phương pháp Radar xuyên đất

2

30

0

0

TC

TỔNG CỘNG

7

 

 

 

 

 

Kiến thức tốt nghiệp: 10 tín chỉ (Sinh viên chọn 1 trong 2 phương án để tích lũy 10 TC) 

STT

MÃ HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TC

SỐ TIẾT

Loại học phần

Ghi chú

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Phương án 1: tích lũy 10TC  khóa luận tốt nghiệp

1

PHY10995

Khóa luận tốt nghiệp

10

0

300

0

BB

 

Phương án 2: Tích lũy 4TC seminar tốt nghiệp và 6TC các học phần sau

1

PHY10980

Phương pháp tính trong vật lý

3

45

0

0

BB

 

2

PHY10981

Mô phỏng các bài toán trong vật lý

3

30

30

0

BB

3

PHY10990

Seminar tốt nghiệp

4

0

120

0

BB

TỔNG CỘNG

10