1/ Liên hệ Địa chỉ Phòng B34 - Bộ môn VLĐC, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5. TP.HCM
Trưởng phòng thí nghiệm

TS. Đặng Hoài Trung 

 dhtrung@hcmus.edu.vn

 0918 065 200

2/ Thiết bị Địa chấn Pasi 16S-U (Italy)
Thăm dò điện

EPVN 01 (VN)

DWJ II - NC (China)

Michimho (USA)

GPR

Detector Duo (Italy)

Opera Duo (Italy)

Zond 12e (Latvia)

RD RD 7000 (UK)
3/ Các đề tài - dự án đã thực hiện    
4/ Liên kết

Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM

LĐ Bản đồ Địa chất miền nam                

LĐ Điều tra tài nguyên nước miền nam   

Công ty ILtech

Công ty Tầm nhìn Địa Vật lý (GeoPhyvis)