Liên hệ

Địa chỉ: Phòng B34, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

Email: dept.geophysics@gmail.com

Điện thoại: 0918065200 - Đặng Hoài Trung