CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỚI BỘ MÔN VẬT LÝ ĐỊA CẦU


1. LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM

Địa chỉ: 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP HCM

Wedsite: www.bddcmn.vn

       Liên Đoàn Bản Đồ Địa Chất Miền Nam là đơn vị sự nghiệp công lập Trực thuộc Tổng Cục Địa Chất và Khoáng sản Việt Nam. Được thành lập vào ngày 22/11/1975 với các chức năng: nghiên cứu, điều tra địa chất và môi trường, tai biến địa chất theo kế hoách của nhà nước. Ngoài ra Liên đoàn còn thực hiện các hợp đồng kinh tế và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản. Bộ môn Vật lý Địa cầu và Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam có sự liên quan chặt chẽ về chuyên môn nên trong suốt quá trình hình thành và phát triển giữa hai cơ quan luôn có sự liên kết trong đào tạo. Có nhiều cán bộ của Liên đoàn là cựu sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Bộ môn, nhiều thế hệ sinh viên của Bộ môn được thực tập và làm đề tài khóa luận tốt nghiệp tại Liên đoàn. Ngoài ra, Bộ môn và Liên đoàn còn cùng hợp tác thực hiện các đề tài khoa học các cấp.

2. VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  

Địa chỉ: 001 Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

Wedsite: www.resourcesgeography.ac.vn

       Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực địa lý, tài nguyên thiên nhiên, môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan theo quy định của pháp luật. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển giữa Bộ môn Vật lý Địa cầu và Viện địa lý tài nguyên TP HCM luôn có sự liên kết trong đào tạo. Có nhiều cán bộ của Viện là cựu sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tiến sĩ, giảng viên thỉnh giảng tại Bộ môn, nhiều thế hệ sinh viên của Bộ môn được thực tập và làm đề tài khóa luận tốt nghiệp tại Viện. Ngoài ra, giữa Bộ môn và Viện còn cùng hợp tác thực hiện các đề tài khoa học các cấp.