Danh sách sinh viên thực hiện KLTN, báo cáo đợt tháng 01/2024


Theo kết quả đăng ký học phần học kỳ và phân công của bộ môn, danh sách sinh viên thực hiện KLTN đợt 09/2023 - 01/2024 gồm:

STT Họ tên MSSV Tên đề tài dự kiến GVHD
1 Nguyễn Phan Minh Nguyệt 19130197   PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu,
ThS. Nguyễn Hoàng Quân
2 Nguyễn Bảo Long 19130187 Xây dựng mô hình máy học nhận biết thuốc trừ sâu qua phổ Raman ThS. Nguyễn Phước Hoàng Khang,
ThS. Nguyễn Hoàng Long
3 Lê Hữu Phúc 19130096 IoT-based Radar health monitoring System ThS. Hà Minh Khuê
4 Nguyễn Sơn Nam 19130083   TS. Hồ Thanh Huy
5 Nguyễn Đăng Minh Tiến 19130116   TS. Nguyễn Chí Nhân
ThS. Nguyễn Phước Hoàng Khang
6 Huỳnh Thanh Hiền 19130158   HVCH. Nguyễn Ngọc Thảo Nhi

 

Các bạn chủ động liên hệ tìm giảng viên hướng dẫn và đăng ký đề tài theo mẫu phiếu đăng ký trong link drive bên dưới. Hạn chót gửi lại phiếu đăng ký đề tài cho bộ môn là 25/09/2023. Các bạn nộp quá hạn sẽ coi như không đăng ký thực hiện và rớt môn Khóa luận tốt nghiệp trong đăng ký học phần kỳ này.

Link drive mẫu phiếu đăng ký: https://docs.google.com/document/d/1CVAi57U24KFnUFy1xCOLuOaZA0PJj61i/edit?usp=drive_link&ouid=117381975130110026815&rtpof=true&sd=true

Địa điểm nộp phiếu đăng ký: Phòng giảng viên bộ môn Vật lý Điện tử, E303, cơ sở Nguyễn Văn Cừ. 

Trân trọng.