HỘI THẢO "THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VÀ NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI LĨNH VỰC VI MẠCH BÁN DẪN VIỆT NAM TẦM NHÌN 2045"

HỘI THẢO "THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VÀ NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI LĨNH VỰC VI MẠCH BÁN DẪN VIỆT NAM TẦM NHÌN 2045"

- Với bối cảnh hiện nay, lĩnh vực vi mạch bán đẫn đang trở thành một chủ đề vô cùng "hot", nhận được nhiều sự quan tâm từ các nước trên thế giới.

- Để giải quyết vấn đề liên quan đến lĩnh vực vi mạch bán dẫn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, Hội Công nghiệp Vi mạch Bán dẫn TP.HCM (HSIA) cùng công ty Synopsys, Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam và Tập đoàn TTC đã phối hợp tổ chức buổi hội thảo này.

- Hội thảo được diễn ra với các mục tiêu:

- Phục vụ cho Đề án đào tạo nguồn nhân lực Vi mạch bán dẫn.

- Triển khai thực hiện Chương trình hợp tác giữa UBND Tp.HCM và ĐHQG-HCM giai đoạn 2022-2026.

- Đề xuất Chính phủ xây dựng Chiến lược phát triển ngành vi mạch bán dẫn của Việt Nam tấm nhìn 2045.

  • Thông tin chi tiết Hội thảo:

Địa điểm: Hội trường I, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM.

Thời gian: 8 giờ 00, Thứ Sáu 22/9/2023

---> Đăng ký tham gia Hội thảo bằng cách quét mã QR phía trên hoặc thông qua đường link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFDJc3P2AU4zNs5klsq3JhX8X0sblDatsrAooMXXCVtcX4EQ/viewform