Kỷ niệm 15 năm thành lập Bộ môn Vật lý Điện tử và Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2022

Kỷ niệm 15 năm thành lập Bộ môn Vật lý Điện tử và Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2022

Lịch sử hình thành

  • 1956 – 1958: Ban Điện tử, Khoa học Đại học đường.
  • 1977: Bộ môn Điện tử, Khoa Vật lý, Đại học Tổng hợp.
  • 2006: Bộ môn Điện tử tách ra thành Khoa Điện tử - Viễn Thông.
  • 2007: Bộ môn Vật lý Điện tử được khôi phục lại trực thuộc Khoa Vật lý (sau này là Khoa Vật lý-Vật lý Kỹ thuật).

Đến năm 2022, Bộ Môn Vật lý Điện tử đã có 15 năm hoạt động tích cực trong nghiên cứu và đào tạo nhiều thế hệ sinh viên. Nhân ngày kỷ niệm và Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Bộ môn rất mong Quý doanh nghiệp, thầy cô và anh/chị cựu sinh viên cùng tham gia các hoạt động chào mừng.