Công trình NCKH Bộ môn Vật lý Điện tử, giai đoạn 2018 - 2023


1. Đề tài Nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu:

TT

Tên đề tài/dự án

Mã số & cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Tên Chủ nhiệm

Ngày nghiệm thu

Kết quả

Đề tài cấp trường: 04

1

Xây dựng hệ thống giám sát thông số điện mặt trời sử dụng microInverter    dựa trên công nghệ IoT.

 

T2020-32

 

07/2020 - 07/2021

Nguyễn Phước Hoàng Khang

27/10/2021

Tốt

2

Thiết bị hỗ trợ xác định hàm lượng NO2, tổng ammoni nitơ (TAN) và dự đoán mức độ ảnh hưởng trong nước nuôi thuỷ sản dựa trên máy học.

T2022-44

04/2022-04/2023

Trần Hoàng Nhựt

18/05/2023

Xuất sắc

3

Hệ thống giám sát dàn pin quang điện theo thời gian thực dựa trên công nghệ AIoT.

T2021-06

04/2021-12/2022

Nguyễn Phước Hoàng Khang

29/12/2022

Đạt

4

Ứng dụng kỹ thuật đo phổ trở kháng trên điện cực y sinh để xác định giới tính trứng gà

T2022-57

08/2022 - 08/2023

Phan Thiện Luân

05/05/2023

Xuất sắc

Đề tài cấp nhà nước

 

1

Hoàn thiện quy trình và xây dựng mô hình Aquaponics nuôi thủy sản tuần hoàn nước và trồng rau sạch tiết kiệm nước ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

KHCN-TNB.ĐT/14-19/C37

 

Hồ Thanh Huy

31/05/2021

Đạt

 

2. Đề tài Nghiên cứu khoa học đang thực hiện:

TT

Tên đề tài/dự án

Mã số & cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Tên Chủ nhiệm

Đề tài cấp trường:

1

Thiết kế và xây dựng hệ thống Doppler Radar cho ứng dụng phát hiện chuyển động.

 

08/2022 - 08/2023

Hà Minh Khuê

 

 

2

Ứng dụng mô hình máy học trong việc phát hiện sự cố của tấm pin quang điện qua phân tích ảnh hồng ngoại.

 

04/2023 - 04/2024

Nguyễn Phước Hoàng Khang

 

 

3

Ứng dụng kỹ thuật máy học trong việc chẩn đoán bệnh hại trên lá lúa.

T2023-13

04/2023 - 04/2024

Nguyễn Chí Nhân

 

 

4

Nghiên cứu và thiết kế hệ tạo nguồn nhiệt điện (themoelectric generator, TEG) cho ứng dụng giám sát các thông số môi trường trong nhà màng.

 

 

04/2023 - 04/2024

Nguyễn Hoàng Quân

 

 

5

Ứng dụng máy học trong việc nhận biết giới tính của trứng gà bằng phương pháp không xâm lấn

 

04/2023 - 04/2024

Nguyễn Ngọc Thảo Nhi

 

 

               

3. Bài báo/hội nghị khoa học trong nước:

TT

Tên tác giả, tên bài báo  (ghi rõ thứ tự giống trong tạp chí)

Tên tạp chí và số của tạp chí,

Năm xuất bản

Số hiệu ISSN

1

Nguyễn Phước Hoàng Khang,

Nguyễn Chí Nhân. Phân loại sự cố mô-đun quang điện dựa trên điểm công suất cực đại và kỹ thuật máy học.

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM, Tập 6, số 4, Trang 2389-2400

2022

2588-106X

2

Nguyễn Phước Hoàng Khang, Nguyễn Chí Nhân. Hệ thống giám sát điện mặt trời dựa trên công nghệ Internet of Things (IoT)

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM,  Tập 5, Số 3, Trang 1482-1499

2021

2588-106X

3

Nguyễn Chí Nhân, Nguyễn Phước Hoàng Khang, Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Văn Hiếu, Hồ Thanh Huy. Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển mô hình Aquaponics dựa trên công nghệ IoT.

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM, Tập 4, Số 4, Trang 800-810

2020

2588-106X

4

Nguyễn Chí Nhân, Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Huy Hoàng. Mạng cảm biến không dây ứng dụng cho nông nghiệp công nghệ cao.

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM, Tập 3, Số 4, Trang 259-270

2019

2588-106X

 

4. Bài báo/hội nghị khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus:

TT

Tên tác giả, tên bài báo (ghi rõ thứ tự giống trong tạp chí)

Tên tạp chí và số của tạp chí,

Năm xuất bản

Số hiệu ISSN

(ghi rõ thuộc ISI hay Scopus)

Điểm IF/Q (nếu có)

1

Thien Luan Phan, Nguyen Van Hieu, Jing-Jenn Lin, Hsing-Ju Wu, Pei-Yi Chu, Chin-Sung Hsiao, Fiona Yan-Dong Yao, Yung-Kai Lin & Congo Tak Shing Ching. An enzyme-free interdigitated electrode for ketamine detection

Journal of the Chinese Institute of Engineers

2023

2158-7299

(Scopus - Q3)

1.107

2

Ching, C.T.S.; Wang, C.-K.; Tang, P.-C.; Ha, M.-K.; Li, C.; Chiu, H.-N.; Yao, F.Y.-D.; Nhan, N.C.; Hieu, N.V.; Phan, T.-L, Bioimpedance Measurement-Based Non-Invasive Method for In Ovo Chicken Egg Sexing.

Biosensors

2023

2079-6374 (Scopus - Q1)

5.743

3

Nhan Nguyen, Khang Nguyen, Ngan Dinh, Nhut Tran. Machine learning for the assessment and prediction of nitrite in the aquaculture water

International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition (MAPR), IEEE

2022

978-1-6654-7410-8

(Scopus)

4

Do Thi Vien Thao, Wei-Tzu Weng, Nguyen Van Hieu, Cheng-Chung Chang, GouJen Wang. A flexible and stretchable photonic crystal film with sensitive structural color-changing properties for spoiled milk detection

Food Chemistry

2022

ScienceDirect

5

Ching, C.T.S., Lee, PY., Hieu, N.V. et al. Real-time, Economical Identification of Microplastics Using Impedance-based Interdigital Array Microelectrodes and k-Nearest Neighbor Model.

Biotechnology and Bioprocess Engineering

2022

1226-8372

(Scopus - Q3)

3.386

6

Lin Y-K, Wu H-J, Hieu NV, Chu P-Y, Do TVT, Yao FY-D, Phan TL, Ching CTS. A New Biorecognition-Element-Free IDμE Sensor for the Identification and Quantification of E. coli.

Biosensors, 12, no. 8: 561

2022

2079-6374

(Scopus - Q1)

5.743

7

Nguyen Huu Ke, Nguyen Ha Thanh, Nguyen Hoang Long, Dao Anh Tuan, Le Vu Tuan Hung. Fabrication of Ag–ZnO NRs SERS substrates for abamectin detection: the effect of Ag sputtering times and ZnO sol concentrations in seed layer preparation on SERS performance

Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Volume 32, pages 27318–27332

2021

0957-4522

(thuộc ISI)

2.602 (Q2)

8

Yi-Tai Chen, Nguyen Van Hieu, Thien Luan Phan, Tzong Shiun Li, Siang-Ru Chen, Congo Tak Shing Ching. A Dynamic Joint Angle Measurement Device for an Active Hand Rehabilitation System.

Journal of Healthcare Engineering

 2021

 

 

9

Le Tri Dat, Vinh N.T. Pham, Ho Thanh Huy, Nguyen Duy Vy. Theoretical study on thermal response of bimaterial microcantilevers of different coating materials.

Canadian Journal of Physics

2020

 

 

10

Vinh N. T. Pham, Chu Manh Hoang, Ho Thanh Huy, Le Tri Dat, Nguyen Duy Vy, Takuya Iida and Amir Farokh Payam, Theoretical study on the optimal thermal excitation of bimaterial cantilevers

Applied Physics Express

2020

 

 

11

Yang, Wen-Chi, Su-Yu Liao, Thien Luan Phan, Nguyen Van Hieu, Pei-Yi Chu, Chin-Chang Yi, Hsing-Ju Wu, Kang-Ming Chang, and Congo Tak-Shing Ching.  An Immunosensor for the Detection of ULBP2 Biomarker

Micromachines 11, no. 6: 568

2020

 

 

12

Thien Luan Phan, Congo Tak-Shing Ching. A Reusable Mask for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Archives of Medical Research, Volume 51, Issue 5, 2020, Pages 455-457

2019