Uniquify VietNam - Cơ hội thực tập


Uniquify đang mở khóa đào tạo Thiết kế vi mạch nhằm mang đến cho sinh viên đang theo học và sinh viên mới ra trường cơ hội tích lũy kinh nghiệm với công việc Thiết kế vi mạch thực tế.

Gửi CV thông qua email: unq_vn_hr@uniquify.com