Giới thiệu Vật Lý Ứng Dụng

1. Giới thiệu chung

Bộ môn Vật lý Ứng dụng được hình thành từ những năm đầu khi trường và khoa được thành lập vào những năm trước 1975. Tên gọi ban đầu là bộ môn Quang phổ. Bộ môn được xem là nơi khởi nguồn của  nhiều nhóm nghiên cứu thuộc khu vực phía nam về quang học, quang phổ, quang tử, màng mỏng, vật liệu nano và vật liệu mới. Phòng bộ môn Vật lý Ứng dụng là phòng A04-A07 dãy nhà A, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. HCM, cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

Hiện nay, trưởng bộ môn Vật lý Ứng dụng là PGS. TS. Lê Vũ Tuấn Hùng. Nhân sự của bộ môn Vật lý Ứng dụng gồm 2 Phó giáo sư, 7 Tiến sỹ và 4 Thạc sỹ. Bộ môn có hai Phòng thí nghiệm phục vụ giảng dạy-nghiên cứu cho sinh viên và học viên sau đại học: PTN Quang học-Quang tử và PTN Vật lý Chân không. Đặc biệt, từ năm 2016-2020, PTN Quang học-Quang tử được đầu tư trọng điểm với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng nhằm nâng cao chất lượng các nghiên cứu khoa học tại bộ môn.

 

2. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo của bộ môn Vật lý Ứng dụng bao gồm chương trình đào tạo Đại học và Sau Đại học. Chương trình đào tạo Sau Đại học gồm:

- Chương trình đào tạo Thạc sĩ, gồm 2 chuyên ngành:

+ Ngành Quang học

+ Ngành Vật lý Vô tuyến và Điện tử (hướng Vật lý Ứng dụng)

- Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quang học

 

3. Các hướng nghiên cứu tại bộ môn Vật lý Ứng dụng

- Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu quang tử điện cực trong suốt dẫn điện, các loại màng bán dẫn loại n, loại p, các loại màng hấp thụ cao ứng dụng cho pin Mặt Trời hiệu suất cao: CZTS, Cu2O,…

- Nghiên cứu công nghệ chế tạo các chấm lượng tử bán dẫn phát quang mạnh (CdS, CdSe) có cấu trúc khác nhau (lõi trần, lõi/vỏ, lõi/vỏ/vật liệu chức năng…), các vật liệu tinh thể quang tử 1D; 2D; 3D có thể thay đổi vùng cấm quang học, các vật liệu cấu trúc nano có các tính chất đặc biệt bằng phương pháp hoá.

- Nghiên cứu chế tạo các loại vật liệu dùng làm môi trường hoạt tính trong các thiết bị Laser nhằm tiến tới việc chế tạo loại laser trên cơ sở các vật liệu này.

- Nghiên cứu chế tạo các loại vật liệu có cấu trúc grapheme: MoS2, MoSe2,… nhằm ứng dụng trong các loại pin MT, quang xúc tác,…

- Nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ chế tạo các linh kiện và thiết bị quang tử nhằm ứng dụng trong thông tin quang học và cảm biến quang.

- Nghiên cứu ứng dụng các vật liệu quang tử kích thước nano-mét trong đánh dấu huỳnh quang, đánh dấu sinh học, tự làm sạch và sát khuẩn, linh kiện phát quang và chuyển đổi quang-điện, pin mặt trời hiệu suất cao.

- Nghiên cứu chế tạo các loại cảm biến SERS (Tăng cường tín hiệu Raman hiệu ứng cộng hưởng plasmon bề mặt) để phát hiện các vết hóa học thuốc trừ sâu trong trái cây, rau củ.

- Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang phi tuyến (NLO) như tinh thể KDP (KH2PO4), màng polymer chất màu hữu cơ,… nhằm ứng dụng trong các hệ quang học laser như là: bộ nhân tần laser, bộ biến điệu điện-quang, màng giới hạn quang, v.v… Nghiên cứu xác định hệ số quang phi tuyến bậc hai, các tham số quang số quang phi tuyến bậc ba, sự hấp thụ hai photon trong các hiệu ứng quang động học của các vật liệu tinh thể và chất màu hữu cơ.

 

4. Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên và học viên sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo tại bộ môn Vật lý Ứng dụng, sinh viên và học viên có thể:

- Tham gia giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện,…

- Làm việc tại các phòng thí nghiệm, các trung tâm phân tích, các viện nghiên cứu,… như là: Viện công nghệ nano ĐHQG TP. HCM, Viện Vật lý TP. HCM, Viện Khoa học Vật liệu TP. HCM, Trung tâm phân tích thí nghiệm Liên đoàn bản đồ địa chất miền nam, Khu công nghệ cao TP. HCM, Trung tâm nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử (MANAR),…

- Làm việc tại các công ty thuộc lĩnh vực quang học, quang phổ, vật liệu mới, vi điện tử, lập trình tính toán,… như là: Điện Quang, Olympus, Mitsuba, Renesas, Bosch, Ryomo, On Semiconductor, Ge3F, FPT Hi-tech Park, Arrive Technologies, GES,…

Ngoài ra, người học còn có thể học tiếp các chương trình đào tạo Thạc sĩ (ngành Quang họcngành Vật lý Vô tuyến & Điện tử - hướng Ứng dụng) và chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Quang học của bộ môn.

 

5. Liên hệ

- Phòng bộ môn Vật lý Ứng dụng là phòng A04-A07 dãy nhà A, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. HCM, cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

- Mọi thắc mắc về bộ môn Vật lý Ứng dụng, quý khách có thể liên hệ:

Trưởng bộ môn Vật lý Ứng dụng: PGS. TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

Email: lvthung@hcmus.edu.vn

- Các vấn đề về học vụ chương trình đào tạo Đại học, sinh viên có thể liên hệ:

Giáo vụ bộ môn: ThS. Hoàng Lương Cường

Email: hlcuong@hcmus.edu.vn

- Các nhu cầu về việc gửi mẫu đo đạc, phân tích, đánh giá, thực hành thí nghiệm… quý khách có thể liên hệ:

Trưởng phòng thí nghiệm Quang học-Quang tử: PGS. TS. Vũ Thị Hạnh Thu

Email: vththu@hcmus.edu.vn

Trưởng phòng thí nghiệm Vật lý Chân không: TS. Lê Văn Ngọc

Email: lvngoc@hcmus.edu.vn

Theo dõi Fanpage trên Facebook của bộ môn Vật lý Ứng dụng tại đây.