Chương trình đào tạo Sau Đại học của bộ môn Vật lý Ứng dụng bao gồm:

- Chương trình đào tạo Thạc sĩ, gồm 2 chuyên ngành:

+ Ngành Quang học

+ Ngành Vật lý Vô tuyến và Điện tử (hướng Vật lý Ứng dụng)

- Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Quang học

 

* Đối với chương trình đào tạo Thạc sĩ

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành vật lý, sư phạm lý, hay ngành phù hợp tại các trường đại học trên cả nước thì được dự thi vào các ngành Quang học và Vật lý Vô tuyến và Điện tử (hướng Vật lý Ứng dụng), hoặc có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành dự thi và phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

Môn thi tuyển và hình thức ôn thi: 
- Môn cở bản: Toán cho vật lý
- Môn cơ sở: Vật lý nguyên tử
- Môn ngoại ngữ: theo yêu cầu chung của trường
Trước kỳ thi tuyển sinh, Khoa và Bộ môn sẽ mở các lớp ôn tập kiến thức truyển sinh
Thời gian thi tuyển (hàng năm): Tháng 5 và tháng 10
Thời gian nộp hồ sơ (hàng năm): Tháng 3 và tháng 8

 

* Đối với chương trình đào tạo Tiến sĩ

Thí sinh cần có người hướng dẫn đề tài luận án và đáp ứng các yêu cầu chung của trường. 

Thời gian phỏng vấn xét tuyển (hàng năm): Tháng 5 và tháng 10
Thời gian nộp hồ sơ (hàng năm): Tháng 3 và tháng 8

Vui lòng xem các thông tin được cập nhật mới nhất tại website của trường: https://sdh.hcmus.edu.vn/