Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo tại bộ môn Vật lý Ứng dụng, sinh viên và học viên có thể:

- Tham gia giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện,…

- Làm việc tại các phòng thí nghiệm, các trung tâm phân tích, các viện nghiên cứu,… như là: Viện công nghệ nano ĐHQG TP. HCM, Viện Vật lý TP. HCM, Viện Khoa học Vật liệu TP. HCM, Trung tâm phân tích thí nghiệm Liên đoàn bản đồ địa chất miền nam, Khu công nghệ cao TP. HCM, Trung tâm nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử (MANAR),…

- Làm việc tại các công ty thuộc lĩnh vực quang học, quang phổ, vật liệu mới, vi điện tử, lập trình tính toán,… như là: Điện Quang, Olympus, Mitsuba, Renesas, Bosch, Ryomo, On Semiconductor, Ge3F, FPT Hi-tech Park, Arrive Technologies, GES, TMA Solutions, Ascenx Technologies Vietnam, Cyberlogitec,…

Ngoài ra, người học còn có thể học tiếp các chương trình đào tạo Thạc sĩ (ngành Quang học và ngành Vật lý Vô tuyến & Điện tử - hướng Ứng dụng) và chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Quang học của bộ môn.

 

Một số cựu sinh viên bộ môn Vật lý Ứng dụng (khóa 2010 - 2015) đang làm việc ở các công ty:

Khóa 2015

- Nguyễn Thị Ánh Tuyên

Công ty Mitsuba Vietnam

- Lâm Kim Quân

Công ty Renesas

Khóa 2014

- Lê Nguyễn Trúc Hà

Công ty Mitsuba Vietnam

- Châu Sơn Tùng

Ryomo Vietnam Solutions Co., Ltd.

Khóa 2013b

- Lê Huỳnh Hữu Tài

Công ty Bosch Vietnam

Khóa 2013a

- Huỳnh Thị Cẩm Giang

Công ty Bosch Vietnam

Khóa 2012

- Lê Ngọc Tân

Công ty Olympus

- Nguyễn Hiếu Trung

Công ty GE3F

- Trần Thị Lệ Nam

Công ty Ryomo Vietnam

- Trần Thục Bình

FPT Hi-Tech Park

Khóa 2011

- Ngô Thị Ngân Hà

Mitsuba Vietnam

- Lê Thuần Việt

Công ty Olympus

Khóa 2010

- Trần Huyền Phương

Công ty Renesas

- Lương Xuân Toàn Nguyên

Công ty On Semiconductor