Liên hệ

- Phòng bộ môn Vật lý Ứng dụng là phòng A04-A07 dãy nhà A, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. HCM, cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

- Mọi thắc mắc về bộ môn Vật lý Ứng dụng, quý khách có thể liên hệ:

Trưởng bộ môn Vật lý Ứng dụng: PGS. TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

Email: lvthung@hcmus.edu.vn

- Các vấn đề về học vụ chương trình đào tạo Đại học, sinh viên có thể liên hệ:

Giáo vụ bộ môn: ThS. Hoàng Lương Cường

Email: hlcuong@hcmus.edu.vn

- Các nhu cầu về việc gửi mẫu đo đạc, phân tích, đánh giá, thực hành thí nghiệm… quý khách có thể liên hệ:

Trưởng phòng thí nghiệm Quang học-Quang tử: PGS. TS. Vũ Thị Hạnh Thu

Email: vththu@hcmus.edu.vn

Trưởng phòng thí nghiệm Vật lý Chân không: TS. Lê Văn Ngọc

Email: lvngoc@hcmus.edu.vn

Theo dõi Fanpage trên Facebook của bộ môn Vật lý Ứng dụng tại đây.