ThS. Nguyễn Anh Thư

ThS. Nguyễn Anh Thư

Giảng viên

Bộ môn

Vật lý Tin học

Liên hệ

Thạc sĩ
Bộ môn Vật lý Tin học,
Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
Tel: (+84) 028 38304092
Email: nathu@hcmus.edu.vn

Các hướng nghiên cứu

  • Lý thuyết hạt
  • Ứng dụng Web
  • Ứng dụng App

Danh sách xuất bản (chọn lọc từ 2017 - nay)

  1. Nguyen Anh Thu, Nguyen Huu Nghia, Phan Hong Khiem Initial-state photon radiation to e-e+ → W-W+ → 4 jets at lepton collider, HoChiMinh City University of education journal of science, Vol.1, No 3 (2020): 445-452

  2. Phan Hong Khiem, Nguyen Anh Thu, Nguyen Huu Nghia, Full o(α) electroweak radiavtive corrections to e−e + → w−w+ with initial beam polarization effects, Communications in Physics, Vol. 30, No. 2 (2020), pp. 171-180  

  3. Viet Quoc Huynh, Hoang-Thuy-Tien Vo, Thu Anh Nguyen,  Tuan Van Huynh `Classification of Electroencephalography Signals using Three-Dimensions Convolution Neural Network with Long Short Term Memory Architecture', International Journal of Medical Engineering and Informatics