Các hướng nghiên cứu

 

 

 

 

 

 

  • Mô phỏng và mô hình hóa

 

  • Trí tuệ nhân tạo, mạng nơ-ron, thuật toán học sâu, học máy.

​​​​​​​

 

  • Các mô hình ảo hóa, Big Data, Data Science, …

​​​​​​​

 

​​​​​​​

 

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​