Lãnh đạo

Đội ngũ cán bộ nhiệt quyết, giàu kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu. Phương châm giúp sinh viên nắm chắc kiến thức và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn công việc.

PGS.TS. Huỳnh Văn Tuấn

PGS.TS. Huỳnh Văn Tuấn

Trưởng bộ môn

Liên kết

Cán bộ Bộ môn Vật lý đã tham gia hợp tác giảng dạy và nghiên cứu ở nhiều nơi đơn vị chuyên môn khác.

Liên hệ