1. Phòng máy tính và mạng

Phòng máy tính của Bộ môn đã được Trường và ĐHQG đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại.

- Hệ máy tính: gồm 30 máy bộ HP (Hp Compaq 8110) cấu hình đồng bộ phục vụ cho các môn chuyên ngành và môn cơ sở của Khoa Vật lý & Vật lý kỹ thuật.

- Hệ thống mạng: gồm nhiều thiết bị mạng cấu hình mạnh như: máy chủ IBM system X3650 M3, 3 bộ router CISCO, 3 Switch Layer 2 của hãng CISCO, tủ Rack 42U, ...

2. Phòng thí nghiệm chuyên đề

Phòng thí nghiệm chuyên đề của Bộ môn tại phòng E306 gồm nhiều hệ thí nghiệm phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Vật lý Tin học và học viên Cao học ngành Vật lý Kỹ thuật. Phòng thí nghiệm gồm 5 hệ thí nghiệm như: Hệ thí nghiệm DSP, hệ thí nghiệm Vi điều khiển và nhúng, hệ thí nghiệm Cảm biến và đo lường, hệ thí nghiệm số và tương tự, hệ thí nghiệm robot.

2.1. Hệ thí nghiệm DSP

Các thiết bị:

        +  5 bộ xử lý tín hiệu số chuyên dụng: TMS320C6713 DSP Starter Kit, giao tiếp được Simulink/Matlab.

        +  2 bộ xử lý tín hiệu số chuyên dụng: TMS320C6711 DSP Starter Kit, giao tiếp được Simulink/Matlab.

        +  Dao động ký số: Agilent DSO 3102A, 2 channel, 100MHz, 1GSa/s.

        +  Dao động ký số: Tektronix TDS 2012B, 2 channel, 100MHz, 1GSa/s.

        +  Dao động ký số: Tektronix MSO 4032, 2 channel, 350MHz, 5GSa/s, mixed signal.

2.2. Hệ thí nghiệm Vi điều khiển và hệ thống nhúng

Các thiết bị:

        +  Bộ thí nghiệm vi điều khiển EASY 8051 Development Board: 5 bộ

        +  Bộ thí nghiệm vi điều khiển PIC Development Board: 5 bộ

        +  Bộ thí nghiệm vi điều khiển PIC 3 Development Board: 2 bộ

        +  Bộ thí nghiệm trên FPGA KIT DE1 Altera: 10 bộ

        +  Bộ thí nghiệm trên FPGA KIT DE2 Altera: 2 bộ                                                             

        +  Bộ thí nghiệm trên FPGA KIT DE3 Altera: 1 bộ                                                                                              

2.3. Hệ thí nghiệm Cảm biến và đo lường

Các thiết bị:

        +  Bộ thí nghiệm cảm biến KL-620 Sensor Trainer bao gồm 16 module thí nghiệm với nhiều loại cảm biến khác nhau.

        +  Bộ thí nghiệm NI ELVIS đa năng, giao tiếp được LabVIEW.

        +  Card NI-5105, 8 kênh analog

        +  Card NI-5124, 1GHz.

        +  2 Card USB NI-6009

        +  Máy đo cường độ sáng

        +  Máy đo độ pH trong dung dịch

        +  Máy đo độ dẫn trong dung dịch

        +  Máy đo điện trở đất

        +  Cầu đo LC

        +  Các loại sensor chuyên dụng: sensor nhiệt PT-100, sensor Hall, sensor đo gia tốc, sensor đo lực, sensor đo khoảng cách, sensor đo cường độ sáng, sensor đo độ ẩm, ...  

2.4. Hệ thí nghiệm điện tử số và tương tự

Các thiết bị:

        +  Bộ thí nghiệm cảm biến KL-300 Digital Logic Trainer bao gồm 13 module thí nghiệm.

        +  Dao động ký Pintek 40 MHz: 5 máy

        +  Máy máy tần số Pintek, 2 MHz (Kenwood, Mỹ): 3 máy

        +  Máy máy tần số FG-273, 2 MHz (Kenwood, Mỹ): 2 máy

        +  Máy máy tần số FG-275, 5 MHz (Kenwood, Mỹ): 2 máy

        +  Máy đo đa năng số (Digital Multi-meter, Nhật): 15 máy

        +  Máy đo đa năng analog (Sanwa, Nhật): 6 máy