Cơ hội nghề nghiệp

  • Các vị trí việc làm tại các công ty, viện nghiên cứu phát triển của các công ty công nghệ cao trong và ngoài nước liên quan đến nghiên cứu phát triển các hệ thống nhúng thông minh, tự động hoá, Internet kết nối vạn vật, các phương pháp đo lường và xử lí tín hiệu, nông nghiệp thông minh, các phương pháp kiểm tra không phá hủy, điện tử y sinh, sử dụng trí tuệ nhân tạo, học máy để thiết kế vật liệu mới, xử lí và minh giải số liệu trong khoa học như: Samsung, Canon, LG, Nissan, Vinagame, Gameloft, Fsoft, FPT, Mitsuba, Green Gate, Viettel, Renesas, e-Silicon Rạng Đông… Hoặc tại các công ty tư nhân vừa và nhỏ liên quan đến Điện tử, Máy tính, Truyền hình, Internet…;

  • Các cơ sở nghiên cứu khoa học quốc gia như: Viện nghiên cứu Điện tử, Khoa học máy tính, Tự động hoá; Viện Vật lí ứng dụng và Thiết bị khoa học; Viện công nghệ thông tin; Viện công nghệ Điện tử; Viện công nghệ viễn thông…;
  • Có thể tự nghiên cứu, chế tạo và phát triển các sản phẩm, giải pháp hữu ích có tính sáng tạo cao, từ đó tự thành lập các doanh nghiệp tư nhân và khởi nghiệp;
  • quản trị mạng tại các công ty, xí nghiệp, trường học, ngân hàng, bệnh viện, . . .
  • Giảng dạy Tin học, Điện tử tại các trường Đại học, Cao đẳng;
  • Giảng dạy STEM tại các trường trung học hoặc các công ty, trung tâm giáo dục tư nhân;
  • Các cơ quan quản lí khoa học và công nghệ của các huyện, tỉnh, thành phố, trung ương;
  • Các cơ quan trong các lĩnh vực khác có liên quan đến điện tử, khoa học máy tính.
  • Học tiếp các chương trình sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ), có nhiều cơ hội nhận học bổng du học tại các trường đại học uy tín ở nước ngoài.

Thống kê việc làm của các anh chị cựu sinh viên Vật lý Tin học (xem chi tiết)