GVC.ThS. Hứa Thị Hoàng Yến

GVC.ThS. Hứa Thị Hoàng Yến

Giảng viên

Bộ môn

Vật lý Tin học

Liên hệ

Thạc sĩ
Bộ môn Vật lý Tin học,
Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
Tel: (+84) 028 38304092
Email: hthyen@hcmus.edu.vn

Các hướng nghiên cứu

  • Xử lý tín hiệu số
  • Xử lý ảnh

Danh sách xuất bản (chọn lọc từ 2017 - nay)

  1. Hua Thi Hoang Yen, Huynh Van Tuan, “Artificial Neural Network Algorithm for Acoustic Echo Cancellation Applications”, IRJET, Vol 5, 344-349, 2018.