GS.TS. Lê Hoài Bắc

GS.TS. Lê Hoài Bắc

Cán bộ thỉnh giảng

Bộ môn

Vật lý Tin học

Liên hệ

GS. TS. LÊ HOÀI BẮC hiện là Trưởng Bộ môn Khoa học Máy tính. Ông tốt nghiệp tiến sĩ ngành Công nghệ Thông tin tại trường ĐH. KHTN năm 1999. Ông được phong Giáo sư năm 2019. Ông thực hiện nhiều đề tài NAFOSTED, đề tài Sở Khoa học & Công nghệ TP.HCM, Đề tài ĐHQG-HCM và sở hữu nhiều bài báo khoa học, tạp chí quốc tế.

DS Bài báo: https://dblp.uni-trier.de/pers/hd/l/Le:Bac

Hướng nghiên cứu

  • Trí tuệ Nhân tạo
  • Khai thác dữ liệu
  • Khoa học dữ liệu
  • Máy học

Môn giảng dạy

  • Cơ sở trí tuệ nhân tạo
  • Khai thác dữ liệu và ứng dụng
  • Các hệ cơ sở tri thức