ThS. Hồ Văn Bình

ThS. Hồ Văn Bình

Giảng viên

Bộ môn

Vật lý Tin học

Liên hệ

Thạc sĩ
Bộ môn Vật lý Tin học,
Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
Tel: (+84) 028 38304092
Email: hvbinh@hcmus.edu.vn

Các hướng nghiên cứu

  • Vi điều khiển