TS. Nguyễn Chí Linh

TS. Nguyễn Chí Linh

Giáo vụ

Đơn vị

Vật Lý Tin Học

Liên hệ

Tiến sĩ
Bộ môn Vật lý Tin học,
Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
Tel: (+84) 028 38304092
Email: nclinh@hcmus.edu.vn