TS. Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh

TS. Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh

Giảng viên

Bộ môn

Vật lý Tin học

Liên hệ

Tiến sĩ
Bộ môn Vật lý Tin học,
Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
Tel: (+84) 028 38304092
Email: nhtanh@hcmus.edu.vn

Các hướng nghiên cứu

  • Công nghệ Nano
  • Khoa học vật liệu
  • Vật lý

Danh sách xuất bản 

  1. Vo Van Hoang, Nguyen Huynh Tuan Anh, Hoang Zung, Liquid-liquid phase transition and anomalous diffusion in simulated liquid GeO2, Physica B, 390, 17 (2007). 
  2. Vo Van Hoang, Nguyen Huynh Tuan Anh, Hoang Zung, Diffusion in liquid GeO2 under pressure, Physica B, 394, 39 (2007).
  3. Vo Van Hoang, Nguyen Huynh Tuan Anh, Hoang Zung, Structural properties of amorphous GeO2 nanoparticles, Physica Status Solidi B 245, No.8, 1505 (2008). 
  4. P. V. Tuong, N. H. T. Anh, J. W. Park, Y. J. Kim, Y. J. Yoo and Y. P. Lee, Broadband Reflection of Polarization Conversion by 90° in Metamaterial, Journal of the Korean Physical Society, Vol. 64, No. 8, (2014).