Võ Hoàng Thủy Tiên

Võ Hoàng Thủy Tiên

Giảng viên

Đơn vị

Vật Lý Tin Học

Liên hệ

Trợ lý giáo vụ khoa

Bộ môn Vật lý Tin học,
Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
Tel: (+84) 937649914
Email: vhttien@hcmus.edu.vn