DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO QUỸ HỌC BỔNG VẬT LÝ TIN HỌC NĂM 2018

STT Họ và Tên Khoá Số tiền (VNĐ)
1 Nguyễn Xuân Giang 2005 5,000,000
2 Lê Minh Trung 2013 1,000,000
3 Lê Văn Toàn 2014 200,000
4 Nguyễn Yến Linh 2013 100,000
5 Nguyễn Hương Giang 2013 100,000
6 Nguyễn Đặng Thanh Duy 2013 500,000
7 Tập thể lớp 2014 2014 4,000,000
8 Nguyễn Bình Minh 2013 1,000,000
9 Một thầy   1,000,000
10 Một bạn cựu sinh viên 2000 1,000,000
11 Nguyễn Minh Thông 2003 2,000,000
12 Nguyễn Lê Thư Bảo 2006 2,000,000
13 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 2013 300,000
14 Nguyễn Anh Hào 2009 2,000,000
15 Gia đình thầy Nguyễn Xuân Huy 2005 10,000,000
16 Lê Phước Thịnh 2011 500,000
17 Mai Đăng Khoa 2011 500,000
18 Nguyễn Đoàn Hồng Trang 2013 1,000,000
19 Một bạn cựu sinh viên   1,000,000
20 Nguyễn Phạm Trung Hiếu (viện NJIT, Mỹ) 2001 5,000,000
21 Mai Đức Viên 2006 600,000
22 Nguyễn Vương Thùy Ngân 2010 2,000,000
23 Phan Thanh Thủy 2013 500,000
24 Trần Đông Vy 2013 300,000
25 Trần Quang Vinh 2013 500,000
26 Nguyễn Hữu Biên 2013 500,000
27 Một bạn cựu sinh viên 2013 500,000
28 Nguyễn Hoài Nam 2013 500,000
29 Bùi Ngọc Minh Quân 2013 1,000,000
30 Trần Đình Đạt + Trần Võ Họa Mi 2013 300,000
31 Phan Hồng Khánh Ngọc 2013 300,000
32 Lưu Thị Ngọc Điệp 2013 300,000
33 Lê Hồng Phúc  2013 300,000
34 Đoàn Thị Hợp 2013 200,000
35 Một bạn giấu tên 2013 200,000
36 Đỗ Thị Kim Xuân 2013 200,000
37 Nguyễn Thị Kim Châu 2013 200,000
38 Một bạn cựu sinh viên (chưa biết tên)   300,000
39 Bùi Tiến Hòa 2014 300,000
40 Tập thể lớp khóa 2012 2012 3,000,000
41 Một bạn cựu sinh viên (chưa biết tên)   500,000
  TỔNG CỘNG   50,700,000