DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO QUỸ HỌC BỔNG VẬT LÝ TIN HỌC NĂM 2019

STT Họ và Tên Khoá Số tiền (VNĐ)
1 Nguyễn Lê Thư Bảo 2006 2,000,000
2 Nguyễn Yến Linh 2013 200,000
3 Nguyễn Thị Kim Châu 2013 500,000
4 Đinh Thị Ngọc Linh 2010 500,000
5 Đường Thị Kim Hằng 2013 200,000
6 Ngô Tuấn Cường 2014 500,000
7 Tập thể lớp VLTH K2014 2014 6,200,000
8 Mai Trúc Quỳnh 2014 200,000
9 Nguyễn Hoàng Thái Huy 2014 500,000
10 Nguyễn Minh Thông 2003 2,000,000
11 Vũ Duy Khang 2014 500,000
12 Cô Nguyễn Vương Thùy Ngân 2010 2,000,000
13 Huỳnh Vệ Quyền 2013 200,000
14 Võ Cát Thư 2014 300,000
15 Phan Đình Sáng 2015 200,000
16 Nhóm thi cao học 2015 1,000,000
17 Một thầy   1,000,000
18 Nguyễn Phạm Trung Hiếu 2001 5,000,000
19 Lê Văn Toàn 2014 500,000
20 Gia đình thầy Nguyễn Xuân Huy 2005 10,000,000
21 Tập thể lớp VLTH K2015 2015 1,150,000
22 Đặng Lưu Nhã Trân 2015 200,000
23 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 2013 300,000
24 Tạ Tuyết Quyên 2015 200,000
25 Bùi Ngọc Minh Quân 2013 1,000,000
26 Một bạn cựu sinh viên   500,000
27 Nguyễn Đặng Thanh Duy 2013 500,000
28 Nguyễn Hoài Nhân 2015 2,000,000
29 Lê Thị Quynh Trầm 2014 500,000
30 Phan Thanh Thủy 2013 500,000
31 Diệp Nguyễn Xuân Tùng 2015 500,000
32 Một bạn cựu sinh viên   400,000
33 Tập thể lớp VLTH K2012 2012 3,000,000
34 Lê Minh Trung 2013 500,000
35 Một bạn cựu sinh viên 2015 500,000
  TỔNG CỘNG   45,250,000