DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2018

STT MSSV HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ
1 18130004 Phạm Hoàng Khôi Nguyên CNTN
2 18130005 Nguyễn Thị Như Quỳnh CNTN
3 18130013 Lê Ngọc Ánh  
4 18130027 Nguyễn Phạm Quỳnh Châu  
5 18130040 Trần Châu Phương Dung  
6 18130041 Đỗ Trần Đức Duy  
7 18130054 Nguyễn Thị Tuyết Hoa  
8 18130056 Võ Minh Hoàng  
9 18130065 Trần Vân Khanh  
10 18130085 Trần Đức Minh CNTN
11 18130089 Vương Thị Hồng Na  
12 18130092 Cao Nguyễn Ánh Ngân CNTN
13 18130093 Huỳnh Thị Thanh Ngân CNTN
14 18130094 Mã Ngọc Thanh Ngân CNTN
15 18130095 Phan Vĩnh Nghị  
16 18130096 Vũ Ngô Gia Nghĩa  
17 18130109 Nguyễn Trường Phát  
18 18130115 Nguyễn Thanh Phước CNTN
19 18130126 Phạm Trúc Quỳnh  
20 18130129 Lê Văn Thái  
21 18130147 Nguyễn Thị Thanh Trà  
22 18130149 Hứa Minh Trí  
23 18130159 Mai Xuân Tùng  
24 1613133 Nguyễn Tiến Nhật