DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2019
STT MSSV HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ
1 19130010 Phan Văn Hoàn CNTN
2 19130025 Lê Phú Anh Bảo  
3 19130038 Nguyễn Lê Hùng Dũng   
4 19130109 Nguyễn Hiếu Thành CNTN
5 19130150 Nguyễn Thị Mỹ Duyên  
6 19130155 Mai Lệ Hằng CNTN
7 19130168 Võ Văn Hưng CNTN
8 19130178 Nguyễn Minh Khôi  
9 19130179 Nguyễn Ngọc Khôi  
10 19130185 Bùi Minh Lợi CNTN
11 19130190 Nguyễn Thị Thùy Luyến CNTN
12 19130193 Nguyễn Quỳnh My  
13 19130194 Nguyễn Đức Nghĩa  
14 19130202 Nguyễn Tuyến Nhật  
15 19130203 Đặng Nguyễn Yến Nhi CNTN
16 19130205 Nguyễn Thị Tuyết Nhi  
17 19130208 Nguyễn Lý Quỳnh Như  
18 19130214 Đỗ Minh Quân  
19 19130216 Phạm Minh Quang CNTN
20 19130228 Nguyễn Thị Thanh Thảo CNTN
21 19130235 Lê Thanh Thúy CNTN
22 19130237 Hồ Quốc Toàn CNTN
23 19130239 Lâm Hoàng Ngọc Trâm CNTN