DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2020

STT MSSV HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ
1 18130139 Nguyễn Đức Thuận  
2 19130073 Phạm Minh Tấn Lộc  
3 19130199 Nguyễn Duy Nhân  
4 20130073 Huỳnh Thị Ngân Giang CNTN
5 20130076 Nguyễn Phát Hậu  
6 20130080 Trần Khải Hoàn  
7 20130083 Dương Quốc Huy  
8 20130099 Phạm Ngọc Khánh Linh  
9 20130101 Lê Tấn Lộc  
10 20130107 Nguyễn Thảo Ngọc  
11 20130111 Huỳnh Thị Tố Như  
12 20130113 Dương Thiên Phú  
13 20130120 Trần Thị Như Quỳnh  
14 20130145 Đỗ Hùng Việt CNTN
15 20130147 Trần Thanh Vinh