Báo cáo khóa luận tốt nghiệp khoá 2017

Báo cáo khóa luận tốt nghiệp khoá 2017

Bộ môn Vật lý Tin học kính mời quý Thầy Cô và các em sinh viên tham dự buổi báo cáo khóa luận tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành Vật lý Tin học khoá 2017:

  • Thời gian: 8 giờ, Thứ bảy 7/8/2021
  • Địa điểm: báo cáo online trên Zoom với thông tin như sau:

https://fithcmus.zoom.us/j/97275563468?pwd=dTBmWkE0Nmw0RFJBYjh3TFlqaldVUT09

Zoom ID: 972-7556-3468

Pass code: 972755

Hội đồng: CT PGS.TS. Huỳnh Văn Tuấn, TK TS. Nguyễn Chí Linh, UV TS.Đỗ Đức Cường .

Lưu ý:

1. Khoá luận có 1 sinh viên: trình bày + demo (nếu có) tối đa 15 phút

2. Khoá luận có 2 sinh viên: trình bày + demo (nếu có) tối đa 20 phút

3. Sinh viên báo cáo ăn mặc lịch sự và mở webcam trong lúc báo cáo

Danh sách và thứ tự trình bày như sau:

STT

MSSV

Sinh viên thực hiện

Tên đề tài

GVHD

GVPB

1

1713018

Vương Trần Trí Anh

Ứng dụng thuật toán học máy trong công nghệ pin nhiên liệu Hydro

PGS. TS. Huỳnh Văn Tuấn,

PGS.TS. Trần Duy Tập

TS. Đỗ Đức Cường

 

1713147

Nguyễn Lê Nguyên Trang

2

1713019

Nguyễn Quốc Bảo

Ứng dụng các thuật toán máy học để phân loại tín hiệu điện não

PGS.TS. Huỳnh Văn Tuấn

ThS. Huỳnh Quốc Việt

 

1713055

Phạm Quỳnh Hương

Cô Võ Hoàng Thuỷ Tiên

3

1713033

Nguyễn Việt Đức

Xác định u ngực bằng mặt phẳng bit và thuật toán k-means

PGS. TS. Đặng Văn Liệt

ThS. Hứa Thị Hoàng Yến

4

1713087

Đinh Thị Nga

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống trợ lý ảo thông minh

ThS. Huỳnh Thanh Nhẫn, Huỳnh Quốc Việt

TS. Nguyễn Anh Huy

5

1713090

Phan Thị Kim Ngân

Phân loại văn bản tiếng Việt bằng các thuật toán máy học

TS. Nguyễn Anh Huy

TS. Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh

6

1713096

Phan Lê Thảo Nguyên

Xe hai bánh tự cân bằng có điều khiển

TS. Nguyễn Chí Linh

ThS. Hồ Văn Bình

 

1713112

Nguyễn Anh Quân

7

1713105

Hoàng Thị Kim Nhung

Các phương pháp phân loại tín hiệu điện cơ 

PGS.TS. Huỳnh Văn Tuấn

ThS. Phan Nguyệt Thuần

 

1713121

Huỳnh Thị Sử

8

1713127

Nguyễn Thị Phước Thiện

Xây dựng trang Web chấm bài tự động hỗ trợ giảng dạy theo công nghệ số

ThS. Phan Nguyệt Thuần

ThS. Nguyễn Anh Thư

9

1713149

Huỳnh Thị Thu Trinh

Ứng dụng điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt

ThS. Nguyễn Anh Thư

ThS. Huỳnh Thanh Nhẫn

10

1713157

Mai Nguyễn Thế Vinh

Hiệu Ứng Spin Hall Trong Vật Liệu Kim Loại Chuyển Tiếp

TS. Đỗ Đức Cường

TS. Nguyễn Chí Linh