Danh sách khoá luận K18-HĐ-SV giờ bảo vệ

Danh sách khoá luận K18-HĐ-SV giờ bảo vệ

Danh sách khoá luận K18-HĐ-SV giờ bảo vệ

Bộ môn VLTH thông báo đến quý thầy cô, các em sinh viên danh sách bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khóa 18, niên học 2021-2022. Kính mới quý thầy cô, các em sinh viên quan tâm đến tham dự:
Chuyên ngành: VẬT LÝ TIN HỌC

Hội đồng 1: CT: PGS.TS. Đặng Văn Liệt, TK: TS. Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh, UV: TS. Đỗ Đức Cường .

- Địa điểm: phòng E205,                    - Thời gian: từ  07g30

- Ngày bảo vệ: 21/7/2022

STT

MSSV

Sinh viên thực hiện

Tên đề tài

GVHD

GVPB

Giờ bảo vệ

1

18130013

Lê Ngọc Ánh

Thiết kế máy quấn biến áp xuyến tự động

TS. Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh

TS. Nguyễn Anh Huy

7g30-8g00

18130085

Trần Đức Minh

2

18130159

Mai Xuân Tùng

Xây dựng blocchain có hỗ trợ smart contract dựa trên Substrate framwork

TS. Nguyễn Anh Huy

ThS. Nguyễn Anh Thư

8g00-8g30

3

18130089

Vương Thị Hồng Na

Ứng dụng trang web chăm sóc bệnh nhân covid-19

ThS. Nguyễn Anh Thư

ThS. Võ Hoàng Thuỷ Tiên

8g30-9g00

18130027

Nguyễn Phạm Quỳnh Châu

4

18130056

Võ Minh Hoàng

Phát hiện và trích xuất các hạch ung thư phổi

PGS.TS. Đặng Văn Liệt

ThS. Hứa Thị Hoàng Yến

9g00-9g30

5

18130092

Cao Nguyễn Ánh Ngân

Mạng neural trong chẩn đoán nhũ ảnh

ThS. Hứa Thị Hoàng Yến

PGS.TS Đặng Văn Liệt

 

9g30-10g00

18130096

Vũ Ngô Gia Nghĩa

6

18130109

Nguyễn Trường Phát

Kính thiên văn điều khiển qua mạng

TS. Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh

TS. Đỗ Đức Cường

10g00-10g30

18130095

Phan Vĩnh Nghị

7

18130192

Lê Văn Thái

Nghiên cứu tính toán độ dẫn spin Hall nội của vật liệu kim loại nặng bằng chương trình Bphase

TS. Đỗ Đức Cường

TS. Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh

10g30-11g00

 

 

Hội đồng 2: CT PGS.TS. Huỳnh Văn Tuấn, TK: TS. Nguyễn Chí Linh , UV: ThS. Huỳnh Thanh Nhẫn .

- Địa điểm: phòng E304,                    - Thời gian: từ  07g30

- Ngày bảo vệ: 21/7/2022

 

STT

MSSV

Sinh viên thực hiện

Tên đề tài

GVHD

GVPB

Giờ bảo vệ

1

18130005

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Máy học trong phân loại bệnh Parkinson dựa vào tín hiệu điện não đồ

PGS.TS. Huỳnh Văn Tuấn

ThS. Võ Hoàng Thủy Tiên

TS. Nguyễn Chí Linh

7g30-8g00

2

18130115

Nguyễn Thanh Phước

Phân loại ngôn ngữ ký hiệu sử dụng các thuật toán học máy

PGS.TS. Huỳnh Văn Tuấn

ThS. Huỳnh Quốc Việt

ThS. Huỳnh Thanh Nhẫn

8g00-8g30

3

18130040

Trần Châu Phương Dung

Một số phương pháp phân loại tín hiệu điện cơ

PGS.TS. Huỳnh Văn Tuấn

ThS. Phan Nguyệt Thuần

ThS. Hồ Văn Bình

8g30-9g00

18130041

Đỗ Trần Đức Duy

4

18130126

Phạm Trúc Quỳnh

Phân loại chất lượng vị giác dựa vào tín hiệu điện não đồ

PGS.TS. Huỳnh Văn Tuấn

ThS. Võ Hoàng Thủy Tiên

ThS. Hồ Văn Bình

9g00-9g30

5

18130054

Nguyễn Thị Tuyết Hoa

Ứng dụng học máy học sâu vào phân tích cảm xúc thông qua tín hiệu EEG

PGS.TS. Huỳnh Văn Tuấn

ThS. Võ Hoàng Thủy Tiên

ThS. Phan Nguyệt Thuần

9g30-10g00

18130065

Trần Vân Khanh

6

18130094

Mã Ngọc Thanh Ngân

Thiết kế xe dò vạch chạy theo tín hiệu màu

TS. Nguyễn Chí Linh

ThS. Huỳnh Quốc Việt

10g00-10g30

18130149

Hứa Minh Trí

7

18130147

Nguyễn Thị Thanh Trà

Áp dụng máy học trong việc xác định bề dày vật liệu bằng kỹ thuật gamma tán xạ

Ths. Huỳnh Thanh Nhẫn

ThS. Nguyễn Duy Thông

ThS. Lê Hoàng Minh

10g30-11g00

18130093

Huỳnh Thị Thanh Ngân

 

 

 
 
Tp.HCM, ngày 10 tháng 7 năm 2022
Bộ môn Vật lý Tin học