Kết quả xét học bổng Vật lý Tin học năm 2022


Kết quả xét học bổng Vật lý Tin học năm 2022

Sau khi xem xét hồ sơ xin học bổng của các sinh viên đang theo học tại Bộ môn VLTH, Bộ môn quyết định các sinh viên có tên dưới đây được nhận học bổng hỗ trợ từ Quỹ học bổng VLTH năm 2022:

 

STT

MSSV

Họ và Tên

Số tiền (VNĐ)

1

19130010

Phan Văn Hoàn

3.000.000 đ

2

19130235

Lê Thanh Thúy

3.000.000 đ

3

19130168

Võ Văn Hưng

3.000.000 đ

4

19130216

Phạm Minh Quang

3.000.000 đ

5

19130185

Bùi Minh Lợi

3.000.000 đ

6

19130228

Nguyễn Thị Thanh Thảo

3.000.000 đ

7

19130155

Mai Lệ Hằng

3.000.000 đ

8

19130203

Đặng Nguyễn Yến Nhi

3.000.000 đ

9

20130073

Huỳnh Thị Ngân Giang

3.000.000 đ

10

20130120

Trần Thị Như Quỳnh

3.000.000 đ

                                                                  Trưởng Bộ môn Vật lý Tin học

                                                                                              Huỳnh Văn Tuấn