Khóa đào tạo - Công ty Uniquify


Chương trình đào tạo thiết kế IC của Công ty Uniquify bắt đầu từ 12/2022 do các Chuyên gia kỹ thuật nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Các bạn sinh viên năm 3, năm 4 và đã tốt nghiệp vui lòng xem thông tin chi tiết bên brochure bên dưới.