Sinh hoạt đầu năm cho sinh viên khoá 2018 và khoá 2019

Sinh hoạt đầu năm cho sinh viên khoá 2018 và khoá 2019

Bộ môn Vật lý Tin học tổ chức buổi sinh hoạt đầu năm cho sinh viên khoá 2018 và khoá 2019 như sau:

  • Thời gian: 9 giờ, Thứ hai 30/8/2021
  • Hình thức: online trên Zoom với thông tin như sau:

https://fithcmus.zoom.us/j/97275563468?pwd=dTBmWkE0Nmw0RFJBYjh3TFlqaldVUT09

Zoom ID: 972-7556-3468

Pass code: 972755

Bộ môn đề nghị tất cả các em sinh viên tham dự đầy đủ.